Експертне дослідження будівель

Експертне дослідження будівель, будівельних конструкцій та споруд


Одним з видів діяльності Незалежного інституту судових експертиз є технічне дослідження будівель, будівельних конструкцій та споруд. Результатом роботи фахівців є експертне виявлення дефектів об'єкта, рекомендації щодо можливої експлуатації будівлі в подальшому, видача офіційного висновку про стан будівлі, а також результатів відповідності державним стандартам.
У своїй діяльності НІСЕ використовує тільки сучасні методи досліджень, що дозволяє проводити діагностування конструкцій без шкоди для його функціональності.

У яких випадках необхідно проведити експертне обстеження?

  • Для узаконення самочинного будівництва на земельній ділянці, не відведеній для цієї мети;
  • При плануванні капітального ремонту, модернізації, реконструкції або реставрації будівель і споруд;
  • У разі перепланування (квартир, офісів) або прибудови будівлі;
  • При появі деформацій несучих конструкцій і для визначення причин, які спричинили руйнування. При цьому виконується детальне обстеження будівлі, всіх його конструктивних елементів і складових частин;
  • Для визначення аварійного стану будівлі та її конструкцій після стихійних лих (пожежа, затоплення, вибух тощо);
  • У разі придбання будівлі або приміщення;
  • Для будівництва нового об'єкта нерухомості;
  • Зміна функціонального призначення будівлі.

 

Фахівці НІСЕ надають послуги з технічної паспортизації та технічної інвентаризації будівель.

Дослідження будівель, будівельних конструкцій та споруд — одна з найважливіших процедур, адже від своєчасної експертизи залежатиме безпека Вас та Ваших близьких.

Не варто чекати крайньої точки - використовуйте можливість дослідження конструкцій будівель вже сьогодні!

За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами:

(044) 581-30-90
(044) 581-30-77
(050) 360-16-82

Судова експертиза


Судова експертиза в Україні – це процесуальна дія, яка здійснюється спеціально підготовленими судовими експертами  з метою отримання об’єктивної інформації, що розглядається судом чи органами досудового слідства, та може повпливати на розгляд та заключення у справі.  Провести судову експертизу призначають у тому випадку, коли без ґрунтовного аналізу експерта не можна отримати потрібні відомості по справі, яка розглядається. Слід зазначити, що експертна судова оцінка не проводиться для вирішення питань правового спрямування.

Для проведення судової експертизи  до судового дослідження залучаються спеціальні судові структури, що мають фахові знання, вміння та навички та матеріально-технічну базу по досліджуваній сфері. Для проведення судової експертизи не є обов’язковим присутність представників органів суду чи досудового слідства.

Згідно цивільно-процесуального чи кримінально-процесуального закону, судова експертиза в Україні може проводиться особами, що володіють  науковими та  технічними знаннями, що можуть бути корисними для розгляду тієї чи іншої справи. Проведення судової експертизи підсумовується констатацією висновків та представленням фактів по місцю вимоги.

Докази, отримані в ході проведення судової експертизи, можуть перевірятися відповідальними за здійснення слідства особами.
Судова експертиза проводиться для отримання доказової бази по таким напрямкам:
•    Кримінальні судові справи;
•    Цивільні справи;
•    Господарські судові процеси;
•    Адміністративні процеси;
•    Виконавчі провадження.

Найчастіше проведення судової експертизи здійснюється у  кримінальних судових провадженнях.

В залежності від підстави проведення судові експертизи класифікують на класи, а саме криміналістичні, судово-медичні, судово-фармацевтичні, судово-психіатричні, судово-психологічні,  екологічні , фізико-технічні , фармакологічні , хімічні, товарознавчі та інші. В свою чергу названі судові експертизи поділяються на більш вузько-направлені види дослідження.

Також судові експертизи класифікують по характеру судового дослідження та методах, що застосовуються для проведення експертної оцінки.

Методи проведення судової експертизи:
•    Ідентифікаційна судова експертиза визначає індивідуальне відношення об’єкта;
•    Класифікаційна судова експертиза визначає приналежність об’єкта до тієї чи іншої групи;
•    Діагностична судова експертиза дозволяє зробити висновки по стану об’єкта, використовуючи методику діагностування;

Якщо розглядати характер проведення судової експертизи, то судова експертиза буває:
•    Первинна та повторна;
•    Основна та додаткова;
•    Експертиза, що проводиться одним фахівцем, та декількома експертами;
•    Одногалузева та комплексного спрямування.