Судова експертиза

Судова експертиза

Дослідження експертом справ, які проходять у провадженнях органа досудового розслідування або суду на основі спеціальних явищ, що містять інформацію, дані та факти про обставини справи являється судовою експертизою. Цей вид експертизи володіє певними ознаками – це опосередкований метод доказування. Експертом проводиться дослідження по наданих матеріалах та надається висновок по справі, що ведеться.

Для проведення судової експертизи є передбачені законодавством процесуальні документи, це можуть бути ухвали чи постанови про призначення даного виду експертиз, розроблений уповноваженим державним органом відповідною особою. Для проведення досліджень експертом, юридичної або фізичної особи є письмова заява або лист з обов»язково зазначеним переліком питань, що підлягають розгляду та її реквізитами.

При проведенні судової експертизи дані та факти можуть встановлюватися без представників суду чи слідчого по справі, тому що законодавцем встановено додаткові гарантій, щодо сприяння достовірному та об»єктивному встановленню, додаткових процесуальних гарантій та фактів для експерта по справі. Тому на експертів ставляться додаткові професійні функції без яких не можливо встановити суть справи. Питання правового характеру на вирішення експертів не ставляться. Судові експертизи розділяються на різні види, класи та підвиди. Цей вид експертизи досить таки широко розширює можливості слідства по справі та суду, дозволяє використати нові методики дослідження та широко застосовувати їх у судово-слідчій практиці.

Враховуючи велику кількість судових позовів та справ до суду судова експертиза стає невід»ємною частиною законодавчого прочесу. Тому зіткнувшись з питанням,  проведення судової експертизи Вам найкраще звернутись до експертів Інституту Незалежних Судових Експертиз.

 

Судова експертиза

Судова експертиза – призначаєть за ухвалою суду дії, що включають в себе дослідження і видачу висновку з питань, які потребують спеціальних знань і ставляться перед експертом судом. Метою данного виду експертизи є дати відповіді на питання, які невідємно виникають при розгляді справи. Тому займатися судовою експертизою має фахівець з достатнім досвідом роботи у даній галузі.

Суд при призначенні данного виду експертизи повинен вказати (ухвала суду) мету проведення експертизи, зазначити дані по справі, вказати терміни на інше.

Існують такі  види судових експертиз:

Судові будівельні експертизи

Судові почеркознавські експертизи

Судові лінгвістичні експертизи

Судові інженерно-технічні експертизи.

Судові інженерно-транспортні експертизи та нші. 

Взалежності від виду експертизи, поставлених питань перед перед еспертом Незалежних судових експертиз привалість її може коливатися від 5 до 50 днів.

На експерта лягає відповідальність за видачу неправдивого чи такого що підлягає сумнівам експертного висновку.Адже на основі Незалежної судової експертизи проводяться дослідження з метою визначення фактів, що мають юридичне значення.

Для призначення судової експертизи виноситься ухвала суду, щодо призначення данного виду експертизи, виставляється перелік питань для експерта, які необхідно досконально вивчити у зазначені терміни експертизи.

    Значення «експертиза» (експерт: від лат. Expertus - знаючий з досвіду, досвідчений, випробуваний, перевірений)  .

    Судова експертиза – специфікою відрізняється від інших видів експертиз експертиз, які володіють особливим статусом. За суттю даний вид експертизи являється  дослідженням, що використовується на основі спеціальних-професійних знаннях.. Найчастіше даний вид експертизи використовується в Адміністративних првопорушеннях та при цивільній відповідальності фізичних осіб.  

Слід пам»ятати , що всі види судових експертиз проводяться на підставі ухвали суду. Для проведення Незалежної судової експертизи Вам необхідно звернутися до професійних фахівців, що мають досвід та навички у проведенні данного виду експертизи. Найкрашим виходом при необхідності Незалежної судової експертизи Вам слід звернутися  Судова експертиза – призначаєть за ухвалою суду дії, що включають в себе дослідження і видачу висновку з питань, які потребують спеціальних знань і ставляться перед експертом судом. Метою данного виду експертизи є дати відповіді на питання, які невідємно виникають при розгляді справи. Тому займатися судовою експертизою має фахівець з достатнім досвідом роботи у даній галузі.

Суд при призначенні данного виду експертизи повинен вказати (ухвала суду) мету проведення експертизи, зазначити дані по справі, вказати терміни на інше.

Існують такі  види судових експертиз:

Судові будівельні експертизи

Судові почеркознавські експертизи

Судові лінгвістичні експертизи

Судові інженерно-технічні експертизи.

Судові інженерно-транспортні експертизи та нші. 

Взалежності від виду експертизи, поставлених питань перед перед еспертом Незалежних судових експертиз привалість її може коливатися від 5 до 50 днів.

На експерта лягає відповідальність за видачу неправдивого чи такого що підлягає сумнівам експертного висновку.Адже на основі Незалежної судової експертизи проводяться дослідження з метою визначення фактів, що мають юридичне значення.

Для призначення судової експертизи виноситься ухвала суду, щодо призначення данного виду експертизи, виставляється перелік питань для експерта, які необхідно досконально вивчити у зазначені терміни експертизи.

    Значення «експертиза» (експерт: від лат. Expertus - знаючий з досвіду, досвідчений, випробуваний, перевірений)  .

    Судова експертиза – специфікою відрізняється від інших видів експертиз експертиз, які володіють особливим статусом. За суттю даний вид експертизи являється  дослідженням, що використовується на основі спеціальних-професійних знаннях.. Найчастіше даний вид експертизи використовується в Адміністративних првопорушеннях та при цивільній відповідальності фізичних осіб.  

Слід пам»ятати , що всі види судових експертиз проводяться на підставі ухвали суду. Для проведення Незалежної судової експертизи Вам необхідно звернутися до професійних фахівців, що мають досвід та навички у проведенні данного виду експертизи. Найкрашим виходом при необхідності Незалежної судової експертизи Вам слід звернутися  для проведення професійної експертизи  до фахівців Незалежного Інституту Судових Експертиз.

 

Важливість Незалежної експертизи в судовому процесі

Як відомо суперечки вирішуються в суді. І саме суд приймає рішення по суті виниклого спору. Проте, як відомо, для прийняття такого рішення суд повинен спиратися на відповідні докази, надання яких якраз є обов'язком сторін. Основні факти, які потрібно довести - це  якість, обсяг і вартість виконаних робіт. Надані сторонами спору матеріали, як правило, носять прямо протилежний характер. При цьому суд не володіє спеціальними знаннями (відповідно до закону) і для роз'яснення таких питань змушений призначити судову експертизу, доручаючи її проведення експерту або експертної організації. Висновок експертизи фактично і визначить результати розгляду спору. Суду залишиться тільки надати їм легітимність у відповідному рішенні.

З'ясування  судової експертизи вимагає розкриття понять "спеціальні знання" і "спеціальне дослідження". Термін "спеціальні" означає, що в ході експертизи експерт застосовує свої професійні знання. Такі, які не є загальновідомими, акумульованимив повсякденному досвіді людини і які належать до предмета відповідної галузі знання.

Дуже важлива особливість, що викликає труднощі у багатьох адвокатів і юристів, полягає в наступному:

Дії, що складають дослідження (а саме: вибір спеціального методу і наукових методик, застосування їх для вивчення об'єкта дослідження, отримання і аналіз проміжних результатів, професійна оцінка отриманих результатів), процесуальним законом не регулюються, оскільки сам процес отримання знань про факти дослідження - не предмет нормотворчості. Мета спеціальних досліджень полягає  в професійній оцінці фактів об'єктивної реальності.

Проміжні факти, встановлені в процесах досліджень, самі по собі доказових значень не мають, бо для того, щоб зробити на їх основі висновок, також потрібні спеціальні пізнання. Так, суд не вправі, не погодившись з висновком експерта, використовувати як докази проміжний факт. Інше призведе до некомпетентної оцінки такого факту, а суд мимоволі візьме на себе частину функцій експерта, що хибно в принципі - закон не допускає змішання процесуальних функцій.

Суд, як правило, в змозі оцінити лише повноту висновку експерта: перевірити чи на всі поставлені питання дані відповіді, оцінити дотримання експертом необхідних процесуальних вимог, наявність у укладення всіх необхідних реквізитів.

При розгляді деяких категорій справ виникає необхідність визначити, чи були порушені стороною спеціальні правила, що регламентують ту чи іншу сферу професійної діяльності.

Враховуючи висновок експерта, суд визначає, наскільки правомірним або неправомірним була поведінка заподіювача шкоди, чи слід вважати його винним. Експертиза тут необхідна для професійного аналізу спеціальної діяльності, а висновок експерта є важливим доказом, що допомагає суду правильно оцінити поведінку суб'єкта з юридичної точки зору і правильно вирішити справу по суті.

Якщо розглядається спір де часто-густо потрібні спеціальні пізнання, де фігурують складні розрахунки і лабораторні дослідження (це стосується будь-яких галузей промисловості), які інші докази суд має визнати як основні і покласти в основу судового рішення. Відповідь одна - результати експертизи. Якщо експертиза не задовольняє суд, то він призначить додаткову, повторну, ще раз повторну, але в кожному разі основою судового рішення стануть результати експертизи.

У такому випадку, беручи до уваги вирішальну доказову силу експертизи, учасникам ринку доцільно вирішувати суперечки не входячи у виснажливий судовий спір, а шляхом проведення досудової експертизи і на підставі її результатів. Процесуальний порядок проведення такої експертизи також існує - постанова нотаріуса або угода сторін. Також результати експертизи можуть бути покладені в основу спеціальної процедури позасудового врегулювання конфліктів - медіації (mediation), яка широко застосовується на Заході. Виходячи з вище сказаного для проведення Незалежної експертизи необхідно звернутися до професійного, досвідченого експерта по даних справах, саме такими фахівцями являються співробітники Незалежного Інституту Судових Експертиз.