(044) 581 30 90

ua ru en
Експертні послуги

Види експертиз, що проводяться в НІСЕ:

 

Будівельно-технічна експертиза

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій, відповідних документів та ін.

 

Земельно-технічна експертиза

Розділ земельної власності, визначення площі і встановлення фактичних територіальних меж ділянки

Екологічна експертиза

Екологічне дослідження, аналіз і оцінка результатів господарської діяльності, які роблять або можуть зробити негативний вплив на навколишнє середовище

Автотехнічна експертиза

Дослідження обставин ДТП, технічного стану транспортних засобів, деталей транспортних засобів

Автотоварознавча експертиза

Визначення ринкової вартості дорожніх транспортних засобів та розміру матеріальної шкоди, заподіяної в результаті ДТП

Трасологічна експертиза

Трасологічна експертиза дозволяє побачити механізм ДТП, чітко обмежити місце наїзду (зіткнення), визначити точки знаходження всіх учасників дорожнього руху, напрямок удару, траєкторію переміщення після зіткненя

Економічна експертиза

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, документів фінансово-кредитних операцій

Товарознавча експертиза

Визначення якісних змін товарів, встановлення способу виробництва товарів, визначення вартості товарної продукції, визначення розміру збитку

Мистецтвознавча експертиза

Авторизація творів мистецтва, їх аутентифікація та оцінка 

Електротехнічна експертиза

Проводиться з метою дослідження роботи електромережі та електрообладнання, встановлення причин виникнення в них аварійних режимів та ін.

Семантико-текстуальна експертиза

Дослідження продуктів мовленнєвої діяльності, спрямоване на встановлення значущих фактів і отримання відповідей на поставлені перед експертом питання

Почеркознавча експертиза

Встановлення конкретного виконавця рукопису (підпису) і виконання рукописів (підписів) одним або різними особами.

Комп'ютерно-технічна експертиза

Дослідження і аналіз автоматизації інформаційних процесів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв, так чи інакше пов'язаних з розслідуванням справи

Психологічна експертиза

Дослідження психологічних особливостей суб'єкта та його діяльності, їх проявів, які можуть мати юридичне значення та деякі правові наслідки

Науково-правова експертиза

Дослідження норм законодавства України та зарубіжних країн, міжнародного права і практики їх застосування

Експертиза промислового обладнання

 Визначення відповідності обладнання специфікації і (або) договору поставки та характеру зносу обладнання.

Технічне обстеження будівель та споруд

Виготовлення технічних паспортів на промислові об'єкти і споруди з першої по п'яту категорію складності.

Експертиза програмного забезпечення

Дослідження програмного забезпечення на відповідність технічним завданням, договорами, контрактами на проектування та розробку програмного забезпечення.

 

 

 

   

 

Незалежна експертиза в Україні


Здійснення будь-якого виду експертизи в Україні регламентується рядом законів та нормативно-правивих актів. Серед різновидів експертної оцінки варто виділити незалежну експертизу.

Незалежна експертиза в Україні -  це комплекс спеціальних експертних дій та досліджень, що проводяться фаховими організаціями по тому чи іншому напрямку суспільної господарської діяльності, та дозволяють отримати об’єктивні дані  щодо наявного стану предмету дослідження.

Проведення незалежної експертизи в Україні може здійснювати приватними структурами та організаціями, що мають матеріально-технічну базу, досвід та кваліфікаційний рівень  у цьому напрямку діяльності.

Незалежна експертиза проводиться при наявності інформації про обставини, явища, процеси, що дозволяє формувати фахові висновки по досліджуваному питанню.

Проведення незалежної експертизи здійснюється з метою отримання достовірних висновків для подальшого їх застосування в судових інстанціях, а саме – органах судової влади та структур досудового розслідування.

Незалежний Інститут Судових Експертиз (НІСЕ) має можливість провести незалежну експертизу по таким напрямкам:

 • Економічна експертиза
 • Оціночна експертиза
 • Земельно-технічна експертиза
 • Пожежно- технічна експертиза
 • Психологічна експертиза
 • Автотоварознавча експертиза
 • Товарознавча експертиза
 • Психофізіологічна експертиза
 • Будівельно-технічна експертиза
 • Експертиза об’єктів інтелектуальної власності
 • Авто технічна експертиза
 • Товарознавча експертиза
 • Аналіз висновків експертних досліджень, виконаних іншими структурами

Компетенція працівників Незалежного Інституту Судових Експертиз (НІСЕ) дозволяє проводити експертизи не тільки на території всієї України, але і за її межами.

Завдяки багатолітньому досвіду та  відмінній фаховій підготовці експертів, НІСЕ надає консультаційні послуги експертного аналізу, що проводяться за вимогою судових та слідчих структур. Незалежна експертиза НІСЕ стає підставою для прийняття вмотивованих та обґрунтованих рішень у судових справах цивільного та господарського спрямування.