Експертні послуги

1. Проведення судових експертиз;

2. Надання експертних досліджень (висновків спеціалістів);

3. Проведення повторних, комісійних, комплексних та додаткових експертиз;

4. Надання усних консультацій з питань призначення, організації та проведення експертиз;

5. Надання консультацій щодо коректної постановки питання;

6. Участь експертів у судових засіданнях;

7. Виїзд та огляд досліджуваних об’єктів;

8. Аналіз документів для визначення доцільності та можливості проведення експертизи;

9. Аналіз висновків, виконаних іншими експертими установами.

Види експертиз, що проводяться в НІСЕ:

Економічна експертиза: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, документів про економічну діяльність підприємств і організацій, документів фінансово-кредитних операцій, у т.ч. встановлення документальної обґрунтованості актів перевірок та рішень контролюючих органів;

Будівельно-технічна експертиза: дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів, розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками, у т.ч. визначення ринкової вартості будівельних робіт, встановлення розміру матеріальної шкоди, заподіяної власнику нерухомого майна, установлення фактів виконання будівельних робіт , відповідність проектно-кошторисної документації  вимогам ДБН;

Екологічна експертиза: екологічне дослідження, аналіз і оцінка результатів господарської діяльності, що робить або може зробити негативний вплив на навколишнє природне середовище. Екологічна експертиза спрямована на запобігання появи нових, обмеження або ліквідацію існуючих негативних джерел впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення.

Земельно-технічна експертиза: проводиться при розподілі домоволодіння та земельної ділянки між власниками (сусідами або спадкоємцями), при визначенні порядку користування земельною ділянкою,  визначенні фактичних кордонів і площі земельної ділянки, виносі меж земельної ділянки в натуру.

Оціночна експертиза:  оцінка земельних ділянок; оцінка цілісних майнових комплексів; паїв; цінних паперів; оцінка будівельних об'єктів та споруд; оцінка машин, обладнання, транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів;

Авто-технічна експертиза: дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди, технічного стану транспортних засобів, деталей транспортних засобів;

Товарознача експертиза: визначення якісних змін товарів, установлення способу виробництва товарів; визначення вартості товарної продукції, визначення розміру шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна;

Автотоварознавча експертиза: визначення ринкової вартості дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) та розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику або водію ДТЗ унаслідок пошкодження останнього, консультації з призначення та проведення авто товарознавчих експертиз;

Пожежно-технічна експертиза: визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі, обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі, відповідність технічного стану об'єкта протипожежним нормам;

Психологічна експертиза: визначення розміру моральної шкоди;

Експертиза об’єктів інтелектуальної власності;

 

Незалежна експертиза в Україні


Здійснення будь-якого виду експертизи в Україні регламентується рядом законів та нормативно-правивих актів. Серед різновидів експертної оцінки варто виділити незалежну експертизу.

Незалежна експертиза в Україні -  це комплекс спеціальних експертних дій та досліджень, що проводяться фаховими організаціями по тому чи іншому напрямку суспільної господарської діяльності, та дозволяють отримати об’єктивні дані  щодо наявного стану предмету дослідження.

Проведення незалежної експертизи в Україні може здійснювати приватними структурами та організаціями, що мають матеріально-технічну базу, досвід та кваліфікаційний рівень  у цьому напрямку діяльності.

Незалежна експертиза проводиться при наявності інформації про обставини, явища, процеси, що дозволяє формувати фахові висновки по досліджуваному питанню.

Проведення незалежної експертизи здійснюється з метою отримання достовірних висновків для подальшого їх застосування в судових інстанціях, а саме – органах судової влади та структур досудового розслідування.

Незалежний Інститут Судових Експертиз (НІСЕ) має можливість провести незалежну експертизу по таким напрямкам:

 • Економічна експертиза
 • Оціночна експертиза
 • Земельно-технічна експертиза
 • Пожежно- технічна експертиза
 • Психологічна експертиза
 • Автотоварознавча експертиза
 • Товарознавча експертиза
 • Психофізіологічна експертиза
 • Будівельно-технічна експертиза
 • Експертиза об’єктів інтелектуальної власності
 • Авто технічна експертиза
 • Товарознавча експертиза
 • Аналіз висновків експертних досліджень, виконаних іншими структурами

Компетенція працівників Незалежного Інституту Судових Експертиз (НІСЕ) дозволяє проводити експертизи не тільки на території всієї України, але і за її межами.

Завдяки багатолітньому досвіду та  відмінній фаховій підготовці експертів, НІСЕ надає консультаційні послуги експертного аналізу, що проводяться за вимогою судових та слідчих структур. Незалежна експертиза НІСЕ стає підставою для прийняття вмотивованих та обґрунтованих рішень у судових справах цивільного та господарського спрямування.