(044) 581 30 90

ua ru en
Психологічна експертиза

Психологічна експертиза

Психологічна експертиза є однією з форм застосування спеціальних психологічних знань у цивільному судочинстві, яка допомагає суду у вирішенні питань психологічного змісту.

На сьогоднішній день психологічна експертиза має велике значення при встановленні істини в кримінальному, цивільному, адміністративному судочинстві, оскільки питання, які необхідно вирішити в ході судового процесу, пов'язані безпосередньо з особами, які беруть участь у справі.

Об'єктом судово-психологічної експертизи є психічна діяльність здорової людини.

НІСЕ надасть Вам цілий ряд послуг у рамках психологічної експертизи, зокрема у визначенні морального збитку та розкриє ряд головних питань:

  • чи перебував підекспертний в момент скоєння злочину в стані афекту чи інших непатологічних емоційних станах (сильний страх, депресія, емоційний стрес, фрустрація), здатних істотно вплинути на його свідомість і діяльність;
  • відшукуємо головні мотиви в поведінці людини, знаходимо причини окремих її вчинків, як важливих психологічних обставин, що характеризують особу.

 

При проведені судових психологічних експертиз НІСЕ використовує загальновідомі в науковій практиці психологічні методики та їх авторські модифікації. Всі методи, що застосовуються пройшли апробацію та відбираються з урахуванням специфіки судових експертних досліджень і конкретних питань, в тому числі визначення розміру морального збитку, поставлених перед психологічною експертизою.
 

Співпраця з НІСЕ дозволить Вам:

  • отримати консультації щодо коректної постановки питання;
  • отримати супровід експертів на всіх етапах проведення експертизи, зокрема, участь експертів у судових засіданнях;
  • провести аналіз попередніх експертних висновків, виконаних іншими експертними установами;
  • зберегти повну конфіденційність отриманої інформації;
  • скористатися гнучкою системою оплати послуг;

 

За детальною інформацією щодо проведення психологічної експертизи звертайтеся за телефонами:

(044)581-30-90
(044)581-30-77
(050)360-16-82

Автор: Незалежний інститут судових експертиз

Психологічна експертиза


Психологічна експертиза в Україні – це вид судової експертизи, що передбачає дослідження  психологічних особливостей суб’єкта та його діяльності, їх прояви, що  можуть мати юридичне значення та деякі правові наслідки. Психологічна експертиза в Україні застосовується у цивільному та карному судочинстві у з’ясуванні  психологічних питань.

Проведення психологічної експертизи дозволяє визначити індивідуальні  особистісні психологічні характеристики та якості  суб’єкта, проаналізувати емоційний стан особистості та його динаміку, простежити закономірності впливу тих чи інших обставин на індивідуальні властивості дій досліджуваного.

Психологічна експертиза здійснюється експертною особою чи спеціалізованою установою державного чи приватного типу, що оперує науковими знаннями у сфері дослідження, та може не тільки констатувати певні моменти, але  й виконати глибокий індивідуальний аналіз обставин та факторів, що могли повпливати на психологічний портрет досліджуваного (сторін процесу, свідків по справі).

Об’єктами експертного дослідження  у напрямку психології можуть бути  підозрювані, обвинувачувані особи, сторони судового процесу, свідки та потерпілі малого, середнього, дорослого та похилого віку.

Психологічна експертиза може застосовуватися в комплексі з іншими спеціалізованими видами експертизи по напрямкам, що досліджують внутрішній психологічний стан людини, а саме психолого-психіатричною експертизою, психолого-автотехнічню експертною оцінкою, психолого-медико-психіатричним експертним дослідженням, медико-психологічною експертизою.

Психологічна експертиза проводиться згідно встановлених психологічних методик, спеціально підібраних та апробованих залежно від  характеру та цілей  психологічної судової експертизи.

Експертна судова оцінка у напрямку психології носить хоч і важливий, але здебільшого  інформативний характер,  та  тільки  опосередковано впливає на прийняття рішення суддею, тобто висновки експертизи до уваги беруться, але не є аксіомою при прийнятті  судового рішення.

Незалежний інститут судових експертиз НІСЕ проводить весь комплекс дій  у напрямку психологічної судової експертизи.  Ми завжди готові провести психологічну експертизу та надати консультацію спеціалістів у сфері психологічної експертної оцінки.


 

Незалежна психологічна експертиза


Судова психологічна експертиза в Україні проводиться при необхідності з'ясувати психологічний стан людини для надання інформації в суді чи органах досудових розслідувань.

Психологічна експертиза дозволяє реалізувати комплексний аналіз всіх психологічних особливостей індивіда для з'ясування подій, на які міг тим чи іншим чином вплинути піддослідний.

Незалежна судова психологічна експертиза дозволяє з'ясувати ряд питань, які дають уявлення про психологічну картину того, що відбувалося, з однією або декількома особами.

Психологічна експертиза дозволяє з'ясувати такі питання:

     чи дозволяють психологічні характеристики даної особи проводити той чи інший вид діяльності;
     чи могла піддослідна людина або група людей брати участь у даному правопорушенні;
     чи є у підслідного психологічні якості, які могли б вплинути на виникнення мотивації до вчинення будь-яких дій в даній ситуації.


Для того, щоб провести незалежну судову психологічну експертизу, незалежні судові експерти використовують напрацьовану технічну базу, в основі якої закладені тестові методики з аналізу індивідуальних характеристик особи тієї чи іншої вікової категорії.


Крім того, незалежний експерт робить комплексний аналіз картини події, користуючись власним напрацьованим професійним досвідом та особистими спостереженнями, що дозволяє йому робити правильні об'єктивні висновки в ході розслідування.


Проведення психологічної експертизи здійснюється з урахуванням певних правових норм і виконує не останню роль у створенні ефективної стратегії захисту чи обвинувачення у судовому розгляді.

Незалежний інститут судових експертиз «НІСЕ» має великий досвід у проведенні психологічної експертизи. Висновки наших незалежних експертів є вагомими аргументами в ході слідства. Тому, якщо вам необхідно провести психологічну експертизу, телефонуйте, і ми відповімо на всі ваші запитання.

 

Психологічна експертиза


Інститут незалежних судових експертиз «НІСЕ» є компетентною організацією в проведенні такого виду судової експертизи, як психологічна експертиза.

Психологічна експертиза необхідна в тому випадку, якщо для об'єктивного дослідження справи потрібен повний психологічний аналіз одного або декількох здорових осіб, які тим чи іншим чином пов'язані з судовим розглядом.

В ході проведення судової експертизи незалежний судовий експерт аналізує прояви психіки людини, її емоційний стан, психічні процеси, які могли якимось чином вплинути на динаміку подій розслідуваної справи.

Об'єктами психологічного судового обстеження можуть бути свідки, обвинувачені, відповідачі, позивачі й інші, причетні до справи особи.

Психологічна експертиза спрямована на розкриття психологічних обусловленностей, психологічного сприйняття і виникли з їх причини обставини.

Психологічна експертиза може проводитися у справах кримінальної значення, цивільних справах, а також процесам в інших напрямках судових розглядів.

Психологічна експертиза проводиться психологом - експертом, який обов'язково має відповідну освіту і досвід роботи в сфері психології.

Незалежний судовий експерт аналізує об'єкт психологічної експертизи на основі за заздалегідь підготовлених питань, здійснюючи експертне дослідження максимально об'єктивно.

Судова експертиза проводиться за постановою слідчих органів, зокрема ініціювати судову експертизу може суддя, прокурор, слідчий, дізнавач.

Психологічна експертиза може проводитися тільки при отриманні згоди з боку об'єкта експертизи.

Якщо вам потрібна психологічна експертиза, телефонуйте, і фахівці Незалежного інституту судових експертиз «НІСЕ» нададуть вичерпну інформацію по даному виду експертизи.

 

 

Психологічно судова експертиза

Потреба у використанні психологічних знань у кримінальному судочинстві дуже висока, так як рішення кримінально-правових і кримінально-процесуальних завдань обумовлено встановленням спонукальної-регулятивних механізмів, що визначають причинно-наслідковий взаємозумовленість злочину. Причинно-наслідкові відносини в механізмі злочинної діяльності визначаються встановленням мотиву, цілі, форми і спрямованості умислу скоєння злочину, причин і умов, що сприяли його вчиненню, для пізнання і вирішення яких необхідні ефективні методи та засоби дослідження психологічних процесів, що визначають спонукальної-регулятивні процеси формування і розвитку об’єктивно - суб’єктивних факторів злочину.

Одна з форм використання психологічних знань у кримінальному судочинстві - призначення та виробництво судово-психологічної експертизи (СПЕ). Використання її можливостей для вирішення завдань кримінального судочинства доказове значення у встановленні обставин, що підлягають доведенню, сприяє висуванню і перевірці обгрунтованих слідчих версій та проведення оперативно-розшукових заходів, визначенню ефективних методів дослідження спонукальної-регулятивних механізмів в причинно-наслідкового обумовленості злочину. Судово-психологічна експертиза в кримінальному судочинстві розглядається як кримінально-процесуальна дія, спрямоване на дослідження фактів, речових доказів живого обличчя, ситуації, для встановлення фактичних даних злочинної діяльності із залученням осіб, знаючих в галузі психології та суміжних галузях знань, які мають відповідну експертну кваліфікацію, службовців засобом доведення у формі висновку експерта-психолога.

Судова психологічна експертиза обумовлена ​​дослідженням психологічних механізмів впливу на поведінкову активність суб'єктів взаємодії у кримінальній ситуації, розкриває індивідуальні особливості прояву психічних процесів, властивостей, станів, що складають основу психіки людини.

     Розгляд емоційного стану та його впливу на людину при виконанні дій вимагає психологічних знань з визначенням методів дослідження, в першу чергу методу взаємодії особистості і ситуації, успішність застосування якого залежить не тільки від експерта-психолога, який проводить експертизи, але і від суб'єктів доказування, призначив проведення експертизи. Тобто ефективність проведення судово-психологічної експертизи залежить від взаємодії експерта-психолога і суб'єкта доказування, займається питаннями збору матеріалів і їх надання на експертизу, на підставі якості яких експерт-психолог зможе надати повний, обґрунтований та мотивований висновок.

Роль суб'єктів доказування в отриманні повного, об'єктивного висновку від експерта - психолога залежить не тільки від збору матеріалів, що стосуються організаційних питань, а й від визначення конкретних питань, їх кола, реально розкривають об'єктивно суб'єктивні умови досліджуваної ситуації, факти. Конкретність постановки питань, що відображають характер необхідних з'ясувань причинно-наслідкових відносин шляхом експертного дослідження, допомагає експерту-психологу визначити засоби і способи дослідження, закріплення та оцінки досліджуваних явищ, фактів, ситуації, розкрити механізм формування і розвитку взаємозв'язку, взаємозумовленості про об'єктивно-суб'єктивних факторів події злочину, виходячи з конкретних досліджуваних фактів, явищ, процесів психологічного змісту.

Тому поставлені експерту-психологу питання повинні бути чіткими, ясними, повними, лаконічними, що відображають характер виниклої проблеми в процесі збирання, дослідження, закріплення доказової інформації в ході встановлення причинно-наслідкових відносин злочину.

На підставі наданих матеріалів при постановці конкретних і реальних питань експерт-психолог має можливість моделювати ситуацію, будувати теоретичну модель можливої ​​поведінки і емоційного реагування підекспертного.

Висновок експерта повинен містити психологічну оцінку тих чи інших явищ, що цікавлять суб'єктів доказування, розкривають причинно-наслідковий механізм досліджуваних факторів події злочину, що з'явилися предметом і об'єктом експертного дослідження. Висновки експерта повинні бути логічно обґрунтованими, підтвердженими науковими досягненнями в галузі психології, що розкривають взаємодіючі фактори особистості і конкретної ситуації, їх взаємозумовленість в механізмі злочинної діяльності, визначальними причинами процесу формування і розвитку події, фактичних даних. Використання висновку експерта-психолога в процесі кримінального судочинства, що відповідає потребам розкриття цікавлять суб'єктів доказування питань, що стосуються психологічних механізмів, сприяє встановленню істини.

 При необхідності проведення психологічно судової експертизи та для встановлення фахового висновку Вам необхідно звернутися до Незалежного Інституту Судових Експертиз.

 

Психологічна експертаза

Психологічна експертиза - рід судових експертиз, спрямованих на встановлення обставин (фактів) шляхом дослідження психологічних особливостей особистості, характеру і закономірностей психічної діяльності особи, особливостей психологічного впливу комунікативних коштів на реципієнта.

У яких випадках необхідно проведення психологічної експертизи?

По цивільних справах:

з метою визначення правоспроможності (здатності усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними при укладанні угоди), дієздатності;

для дослідження дитячо-батьківських відносин (сюди відносяться справи про те, де буде проживати дитина, про право участі у вихованні, про необхідність усиновлення і т.д.);

для встановлення наявності чи відсутності факту моральної шкоди;

в інших спірних ситуаціях, що вимагають виявлення індивідуально-психологічних особливостей особистості.

По кримінальних справах:

для встановлення психологічних властивостей обвинуваченого: станів емоційної сфери, індивідуальних особливостей психіки, здатності давати свідчення, брати участь у судово-слідчих діях, бути відповідальним за скоєне;

для констатації психологічних властивостей потерпілих: здатності усвідомлювати характер і зміст здійснюваних по відношенню до них протиправних дій, безпорадного стану, нанесення шкоди здоров'ю, здатності давати свідчення, брати участь у судово-слідчих діях;

для визначення психологічних властивостей свідків: їх здатності давати свідчення, брати участь у судово-слідчих діях;

експертиза у справах за фактом смерті для виявлення наявності або відсутності у померлого перед смертю психічного стану, провокуючого самогубство, і причин появи такого стану.

Комплексна психолого-лінгвістична експертиза стосується справ про екстремізм, порушенні ненависті або ворожнечі; справ про захист честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікована допомога експерта-психолога необхідна в спірних ситуаціях, де потрібно встановити особливості психологічного впливу засобів комунікації (висловлювань, рекламних повідомлень, публікацій у ЗМІ, відеосюжетів і т.д.).

Які матеріали необхідно надати на експертизу?

Для дослідження психічних властивостей особистості необхідно забезпечити можливість взаємодії безпосередньо з підекспертною особою. У разі неможливості очного дослідження особистості експертиза проводиться заочно; в такому випадку на експертизу надається документація (медичні карти, особиста справа, характеристики). При проведенні психологічного дослідження засобів комунікативного впливу на експертизу надаються об'єкти дослідження: тексти ЗМІ, музичні та аудіовізуальні твори і т.д.

При необхідності проведення психолгічної експертизи Вам потрібно звернутися до фахівців в даній справі, якими являються співробітники Незалежного Інституту Судових Експертиз.