(044) 581 30 90

ua ru en
Експертиза

Будівельно-технічна експертиза

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій, відповідних документів та ін.

 

Земельно-технічна експертиза

Розділ земельної власності, визначення площі і встановлення фактичних територіальних меж ділянки

Екологічна експертиза

Екологічне дослідження, аналіз і оцінка результатів господарської діяльності, які роблять або можуть зробити негативний вплив на навколишнє середовище

Автотехнічна експертиза

Дослідження обставин ДТП, технічного стану транспортних засобів, деталей транспортних засобів

Автотоварознавча експертиза

Визначення ринкової вартості дорожніх транспортних засобів та розміру матеріальної шкоди, заподіяної в результаті ДТП

Трасологічна експертиза

Трасологічна експертиза дозволяє побачити механізм ДТП, чітко обмежити місце наїзду (зіткнення), визначити точки знаходження всіх учасників дорожнього руху, напрямок удару, траєкторію переміщення після зіткненя

Економічна експертиза

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, документів фінансово-кредитних операцій

Товарознавча експертиза

Визначення якісних змін товарів, встановлення способу виробництва товарів, визначення вартості товарної продукції, визначення розміру збитку

Пожежно-технічна експертиза

Визначення якісних змін товарів, встановлення способу виробництва товарів, визначення вартості товарної продукції, визначення розміру збитку.

Електротехнічна експертиза

Проводиться з метою дослідження роботи електромережі та електрообладнання, встановлення причин виникнення в них аварійних режимів та ін.

Семантико-текстуальна експертиза

Дослідження продуктів мовленнєвої діяльності, спрямоване на встановлення значущих фактів і отримання відповідей на поставлені перед експертом питання

Почеркознавча експертиза

Встановлення конкретного виконавця рукопису (підпису) і виконання рукописів (підписів) одним або різними особами.

Комп'ютерно-технічна експертиза

Дослідження і аналіз автоматизації інформаційних процесів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв, так чи інакше пов'язаних з розслідуванням справи

Психологічна експертиза

Дослідження психологічних особливостей суб'єкта та його діяльності, їх проявів, які можуть мати юридичне значення та деякі правові наслідки

Науково-правова експертиза

Дослідження норм законодавства України та зарубіжних країн, міжнародного права і практики їх застосування

Експертиза промислового обладнання

 Визначення відповідності обладнання специфікації і (або) договору поставки та характеру зносу обладнання.

Технічне обстеження будівель та споруд

Виготовлення технічних паспортів на промислові об'єкти і споруди з першої по п'яту категорію складності

Експертиза програмного забезпечення

Дослідження програмного забезпечення на відповідність технічним завданням, договорами, контрактами на проектування та розробку програмного забезпечення;

 

 

Мистецтвознавча експертиза

Авторизація творів мистецтва, їх аутентифікація та оцінка 
   

Незалежний Інститут Судових Експертиз - це провідна, недержавна установа України, яка пропонує послуги з проведення незалежної судової експертизи.

На сьогоднішній день центр судових експертиз НІСЕ надає послуги в проведенні різних видів незалежних експертиз таких як:

Економічна експертиза: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, документів про економічну діяльність підприємств і організацій, документів фінансово-кредитних операцій, у т.ч. встановлення документальної обґрунтованості актів перевірок та рішень контролюючих органів;

Будівельно-технічна експертиза: дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів, розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками, у т.ч. визначення ринкової вартості будівельних робіт, встановлення розміру матеріальної шкоди, заподіяної власнику нерухомого майна, установлення фактів виконання будівельних робіт , відповідність проектно-кошторисної документації вимогам ДБН;

Екологічна експертиза: екологічне дослідження, аналіз і оцінка результатів господарської діяльності, що робить або може зробити негативний вплив на навколишнє природне середовище. Екологічна експертиза спрямована на запобігання появи нових, обмеження або ліквідацію існуючих негативних джерел впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення.

Завдяки кваліфікованим експертам, потужній матеріально-технічній базі та багатому досвіду, експертний висновок, який Ви отримуєте в Інституті судових експертиз, може бути успішно використано в судовому процесі.

Правильно проведена експертиза - це запорука для впевненості при вирішенні судових спорів.

Судові експерти Незалежного Інституту Судових Експертиз виконують свою роботу професійно, об'єктивно та незалежно, завдяки чому кожна судова експертиза, проведена в НІСЕ відповідає всім законодавчим нормам, що дає Вам впевненість при вирішенні судових спорів.

При потребі проведення експертизи Ви можете звернутися в НІСЕ та отримати повну інформацію про процедуру проведення експертизи та її вартість.

Автор: Незалежний Інститут Судових Експертиз

Експертиза в Україні

Експертиза в Україні сьогодні – це один із ефективних засобів отримання доказової бази у судовій справі. Тому проведення експертизи у тих чи інших спірних питаннях відіграє не останню роль для встановлення достовірної інформації та прийняття об’єктивного судового рішення.

Термін «експертиза» походить від лат. expertus -досвідчений, знавець, що саме за себе трактує зміст поняття, та означає проведення аналізу, дослідження, розгляду певної справи чи питання компетентною особою, що має фахові знання у галузі. При проведенні експертизи встановлюються ланка фактів, що дозволяють прослідкувати причинно-наслідкові зв’язки у минулих подіях та подіях, які можуть відбутися у ході тих якихось змін. Нерідко експертизу проводять, якщо звичайними способами дійти до істини неможливо.

Експертиза в Україні регламентується законодавством України та підлягає контролю спеціальних державних структур.

Правовою основою для проведення експертизи є:

  • Закон про наукову та науково-технічну експертизу
  • Закон про судову експертизу ,
  • Ряд нормативно-правових актів