(044) 581 30 90

ua ru en
Почеркознавча експертиза

Почеркознавча експертиза.


Почеркознавча експертиза - один із найскладніших видів досліджень, який допомагає вирішувати широке коло завдань ідентифікаційного та ситуаційного характеру.

Об'єкти дослідження почеркознавчої експертизи:

-  
рукописні тексти та їх светокопіі;
-  
підписи і їх светокопіі;
-  
короткі буквено-цифрові записи і їх светокопіі.

При вирішенні ідентифікаційних завдань експерт-почеркознавець відповідає на такі питання:

 

  • ким з числа зазначених осіб виконані рукописні тексти, літерні або цифрові записи в досліджуваному документі?
  • ким виконаний підпис від імені певної особи, ним самим або іншою особою?
  • однією чи різними особами виконані рукописні тексти (підписи) в різних документах, або окремі частини тексту в одному документі?
  • одним або декількома особами виконані підписи від імені вигаданої особи в різних документах і якщо так, то чи виконані вони конкретною особою?
  • ким, чоловіком або жінкою виконані рукописні записи?
  • чи виконано рукописний текст (підпис) в незвичайних умовах або в якомусь незвичному стані?
  • чи виконано досліджуваний рукопис навмисно зміненим почерком?
  • чи дописані слова або цифри в досліджуваному тексті іншою особою?
  • чи виконано текст або підпис з наслідуванням почерку або підпису конкретної особи від імені конкретної особи?

 

Об'єкти експертизи - рукописний зміст різних документів (договорів, актів, заяв, квитанцій, накладних, заповітів, розписок, платіжних та пенсійних доручень, відомостей, свідоцтв про шлюб, митних документів та ін.)

 

За додатковою інформацією щодо проведення почеркознавчої експертизи Ви можете звернутися за телефонами: (044) 581-30-90, (067) 5555-222, (050) 360-16-82 або пишіть нам: info@nise.com.ua

 

 

Почеркознавча експертиза

Ідентифікація виконавців буквених, цифрових записів і підписів відноситься до найбільш значущих і поширеним в експертній практиці дослідженням. Об'єктивність процесу ідентифікаційного дослідження рукописів, достовірність висновків експертів почерковидами багато в чому зумовлюється тим комплексом ознак почерку, який їм виділений при аналізі та оцінці властивостей об'єктів, представлених на дослідження.

Правильне сприйняття і справжнє розуміння експертом суті кожного оцінюваного ідентифікаційного ознаки почерку обумовлюють об'єктивність, науковість і надійність рішення експертної завдання. Що ж таке лист? Лист, як засіб передачі думки людини в часі і просторі реалізується в рукописі за допомогою системи графічних позначень - букв алфавіту. Процес навчання письма супроводжується поступовим відходом від правил написання елементів, букв і їх з'єднань, якому нас вчать як правильно в школі, у бік створення найбільш прийнятною, оптимальною для пише індивідуальної системи рухів, що дозволяє швидко писати. І природно, що в створенні такої системи рухів визначальним чинником є ​​практика листи, яка неминуче призводить до формування письмово-рухового навику людини.

У біомеханіки під навичкою розуміють «моторний акт, доведений до автоматизму в результаті багаторазового повторення». У складну структуру досвіду листи входять як когнітивні (свідомі), так і рухові елементи. Когнітивні елементи (характер протікання нервових процесів, їх програмування та управління у листі) характеризують внутрішню сторону листа, яка безпосередньо не сприймається експертом. У досліджуваних рукописах експерт вивчає зовнішню сторону листи, систему підсумкових рухів, виконуваних рукою виконавця. Однак і її автоматична структура являє собою багато зіркову систему, кожен елемент якої має певний ступінь рухливості.

У зв'язку з викладеним, а також враховуючи суб'єктивні й об'єктивні чинники, якими супроводжується процес письма, механізм відображення в рукописі графічної інформації виявляється дуже складним.

У процесі ідентифікаційного дослідження експертом насамперед вивчаються такі властивості почерку, як індивідуальність, стійкість, вариационность. Відповідно до цього їм виділяються і оцінюються ознаки, що представляють собою зовнішнє проявів даних властивостей в рукописі. Проведення не ідентификаційного досліджень почерку (діагностичні, ситуаційні) передбачає вивчення за ознаками почерку інших властивостей системи рухів виконавця рукопису, наприклад, статевозрілих. Певна частина властивостей письмово-рухового навику пишучого вивчається і при встановленні автора рукопису за ознаками письмової мови ... Не потрібно плутати між собою почеркознавські, авторовідчі та графологічні експертизи - це різні речі, хоча досліджується практично одне і те ж тільки різними методами.

Відправним моментом для кожного учня письму служать норми прописи і загальні правила письма. Завдяки подібності у різних осіб психофізіологічних властивостей особистості, в почерках різних людей можуть спостерігатися подібні і навіть однакові ознаки. Тому висновок експерта про тотожність виконавця повинен завжди спиратися на індивідуальний комплекс ознак почерку - загальних і приватних.

Ознаки почерку, як і сама система рухів пише людини, можуть змінюватися при взаємодії різних збивають факторів: зовнішніх умов виконання рукописи, внутрішнього стану виконавця або його наміри на маскування свого почерку, або наслідування іншій. У таких випадках основне завдання експерта-почерковеда полягає в диференціції двох комплексів ознак почерку: змінилися і залишилися. До професійних знавців своєї справи необхідно звернутися до Інституту Незалежних Судових Експертиз.