Бухгалтерська експертиза
 
Судові експерти Незалежного Інституту Судових Експертиз спеціалізуються на проведенні бухгалтерських експертиз по цивільним, адміністративним економічним справам. Бухгалтерська експертиза на сьогоднішній день є найефективнішим способом захисту або обвинувачення особи в скоєнні дій фінансово-економічного характеру. 
 
Судова бухгалтерська експертиза - це фінансово-економічне дослідження спірних фінансових ситуацій в господарській діяльності компанії або підприємства. Фінансово-бухгалтерська експертиза проводиться на основі данних бухгалтеркського обліку та фінансової звітності. 
Судова бухгалтерська експертиза допомагає вирішити такі спірні питання:
 
- визначення правильності оформлення бухгалтерських операцій
- визначення обставин, що мають відношення до недостач та надлишків в бухгалтерському обліку.
- визначення добросовістності проведення ревізії
- визначення розміру матеріального збитку в результаті шахрайства
- визначення стану бухгалтерського обліку на підприємстві. 
 
Проведення судової бухгалтерської експертизи тісно пов'язане з іншими видами економічних експертиз. У разі необхідності спеціалісти НІСЕ можуть провести також податкову експертизу, кредитну експертизу, оскільки досить часто виникає необхідність проведення комплексної експертизи.