(044) 581 30 90

ua ru en
МОРАЛЬНИЙ ЗБИТОК І ЙОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.
Право на відшкодування моральної шкоди є одним з наших невід'ємних прав, закріплених у Конституції України.
В яких випадках настає обов'язок особи відшкодувати моральну шкоду?
Для цього необхідна наявність чотирьох юридичних ознак в їх сукупності для того, що б в особи, яка заподіяла моральну шкоду,  виник обов'язок її відшкодувати.
1. Наявність моральної шкоди.
2. Протиправна поведінка особи, яка завдала моральну шкоду.
3. Причинний зв'язок між поведінкою особи і спричиненням шкоди.
4. Провина особи, яка заподіяла моральну шкоду.
Як визначити і розрахувати розмір компенсації за заподіяні моральні страждання?
Норми права не містять жодних конкретних рекомендацій з розрахунку розміру моральної шкоди в грошовому виразі. Не дивлячись на це, суддя зобов'язаний в рішенні про стягнення моральної шкоди вказувати мотиви, що обґрунтовують  розмір стягненої суми моральної шкоди.

В таких випадках для встановлення факту завдання моральної шкоди та визначення розміру грошової компенсації призначається психологічне експертне дослідження.

Нижче наведений приклад такого психологічного експертного дослідження.

У ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз»  надійшла заява від фізичної особи про проведення психологічного дослідження для визначення характеру і ступеню моральних страждань, завданих їй внаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень в ДТП.

На вирішення фахівця були поставлені наступні питання:

1.Чи є ситуація, яка досліджується,  психотравмуючою?

2.Чим спричинена у зв’язку з ситуацією, що склалася, моральна шкода (страждання)?

3.Якщо завдана моральна шкода (страждання), який розмір становить грошова компенсація?

Для проведення дослідження були надані наступні матеріали (копії): постанова про визнання особи потерпілою, винесена в  ОВС СУ ГУМВС України  м. Києві за матеріалами кримінальної справи; свідоцтво про шлюб (зі зміною прізвища);висновок судово-медичного експерта; довідка до акту огляду МСЕК та довідка про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності; виписка з КМКЛ ШМД, виписки з Інституту хірургії та трансплантології  ім.Шалімова, виписка з Інституту травматології та ортопедії; аркуші медичної картки амбулаторного хворого.

Було проведено психологічне дослідження за участю постраждалої особи.

Дослідження проведено фахівцем, який має кваліфікацію психолога-судового експерта І кваліфікаційного класу, стаж експертної роботи 21 рік.

Для проведення дослідження використовувались: аналіз наданої документації, психологічна діагностично-орієнтована бесіда, змістовий аналіз суб’єктивної інформації, методика PTSD ( виявлення психологічних особливостей після стресового стану), проективний тест Люшера.

Узагальнюючи дослідження наданих матеріалів фахівець дійшов висновку, що ситуація, яка досліджувалась за наданими матеріалами (отримання тяжких тілесних ушкоджень в ДТП) постала для потерпілої як інтенсивно психотравмуюча, призвела до повної зміни її життєдіяльності, до втрати працездатності зі встановленням групи інвалідності, необхідністю тривалого лікування та реабілітації, адаптації до погіршення умов життя, до фізичних і соціальних обмежень, що заподіяло їй інтенсивних негативних психологічних переживань (моральних страждань). Орієнтовний розмір компенсації завданих постраждалій моральних страждань становить 864 мінімальні заробітні плати.