(044) 581 30 90

ua ru en
На думку Кабінету Міністрів України всі незалежні судексперти повинні проходити періодичне стажування, безвідносно до наявних наукових ступенів

На думку Кабінету  Міністрів України, всі незалежні судексперти повинні  проходити періодичне стажування, безвідносно до наявних наукових ступенів.
За інформацією, яка розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (minjust.gov.ua) Кабінет Міністрів підтримав законопроект, розроблений Міністерством юстиції, щодо приведення положень закону «Про судову експертизу» у відповідність до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Зокрема, мін‘юстівським законопроектом передбачається запровадження обов‘язкового стажування раз на три роки для усіх судових експертів, які не є працівниками спеціалізованих установ, незалежно від наявності у них наукових ступенів.
Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, чинний закон «Про судову експертизу» фактично встановлює привілей щодо проходження стажування та підтвердження рівня своїх професійних знань для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, але при цьому мають науковий ступінь.
На думку експертів Міністерства юстиції, дана правова норма створює необґрунтовані привілеї стосовно частини фахівців, які отримали кваліфікацію судового експерта та здійснюють експертну діяльність. На думку фахівців Мін‘юсту, необхідність періодичного підтвердження рівня професійних знань для судекспертів, які не є працівниками спеціалізованих установ, є необхідністю, яка не залежить від наявності наукових ступенів. Крім того, така норма суперечить закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», встановлюючи необгрунтовані привілеї для частини спеціалістів, що здійснюють незалежну експертну діяльність.
У зв’язку з цим, проектом закону пропонується встановити загальну для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і отримали кваліфікацію судового експерта, незалежно від наявності наукового ступеня, вимогу, один раз на три роки проходити стажування в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України відповідно до спеціальності та підтверджувати рівень своїх професійних знань.
Найближчим часом законопроект буде винесений на розгляд Верховної Ради України.