(044) 581 30 90

ua ru en
Патент на корисну модель - результат експертизи

Будівельно-технічна експертиза, проведена «НІСЕ» за заявою однієї з українських будівельних компаній, підтвердила, що спосіб облицювання зовнішньої частини будівлі на досліджуваному об'єкті відповідає патенту на корисну модель.
Після встановлення даного факту, будівельна компанія зробила наступний крок по захисту своїх прав, звернувшись в "НІСЕ" із заявою провести науково-правове дослідження.

На вирішення науково-правової експертизи поставлено  питання:

І. Чи є порушенням використання способу облицювання зовнішньої частини споруди, який проводиться на вказаному об’єкті субпідрядними організаціями, залученими Генпідрядником об’єкту, права на корисну модель патенту №_____?

При підготовці відповіді на поставлене питання використовувалися норми чинного законодавства України. На  дослідження експертизи були  надані патент на корисну модель та  Висновок експертного будівельно-технічного дослідження Незалежного інституту судових експертиз.

Провівши аналіз  законодавства  та наданих  документів  експерт НІСЕ  прийшов до  висновку, що « Використання способу облицювання зовнішньої частини споруди, який проводиться на зазначеному об’єкті субпідрядними організаціями, залученими Генпідрядником об’єкту, є порушенням права на корисну модель патенту, власниками якого є замовник експертизи»

В ході дослідження було  встановлено , що Відповідно до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) корисні моделі є одними із об’єктів права власності.

Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель, належать володільцю відповідного  патенту,  якщо  інше  не  встановлено  договором чи законом.

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені ст.28 Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке  порушення  повинно  бути припинено, а  порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Відповідно до законодавства захист прав на корисну модель здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.