Судово-експертна та оціночна діяльність в Україні

На законодавчому рівні чітко розмежовано сфери регулювання діяльності оцінювачів та судових експертів.

Основною особливістю судової експертизи є те, що вона призначається у зв’язку з провадженням у судовій справі або під час досудового слідства, а встановлені експертом факти використовуються як судові докази.  

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження.

До проведення судових експертиз залучаються фахівці, які у порядку, визначеному Законом України «Про судову експертизу», отримали кваліфікацію судового експерта з відповідної експертної спеціальності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.

Вказаним Законом передбачається проведення судовими експертами поряд із судовими експертизами також експертних досліджень за заявами фізичних та юридичних осіб.

У разі проведення оцінки майна на підставі ухвали суду, умови і порядок її проведення, а також форма та зміст підсумкового документа, у якому викладаються результати оцінки, визначається відповідним процесуальним законодавством. А саме статтями 147 Цивільного процесуального кодексу України, 42 Господарського процесуального кодексу України, 82 Кодексу адміністративного судочинства України, 273 Кодексу про адміністративні правопорушення, а також 75 та 200 Кримінально-процесуального кодексу України, якими передбачається складання висновку експерта.

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» діяльність судових експертів, пов'язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про судову експертизу", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом щодо методичного регулювання оцінки цього майна. Інші положення цього Закону не поширюються на судових експертів.

Тому відповідно до процесуального законодавства України, Закону України "Про судову експертизу" у разі проведення оцінки майна судовим експертом на підставі ухвали суду (постанови судді) або постанови слідчого - складається висновок експерта. У разі проведення судовим експертом оцінки майна на підставі заяви фізичної чи юридичної особи відповідно до пункту 6 частини першої статті 13 Закону України "Про судову експертизу" та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5, складається висновок експертного дослідження.

Після проведення необхідних досліджень експерт складає висновок, який повинен відповідати процесуальному законодавству України та Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5, яка регламентує порядок складання висновку експерта та висновку експертного дослідження.